Kakva je uloga personalnog/ličnog fitnes trenera?

Personalni/Lični fitnes trener je fitnes profesionalac koji ima znanja, vještine i sposobnosti za efikasno kreiranje i bezbjedno sprovođenje fitnes programa, davanja instrukcija i pomoći u cilju ostvarivanja individualnih fitnes ciljeva.

U nastavku teksta vam dajemo nekoliko savjeta o tome šta personalni fitnes trener treba da posjeduje.

⇒Osnovno znanje o ljudskoj anatomiji, konceptima funkcionalnog treniranja i ishrani

⇒Sposobnost da kreira i oblikuje individualne ali i grupne programe treninga, prilagođene potrebama i ciljevima klijenata. Programi moraju biti progresivni i moraju se  razvijati kroz vrijeme kako klijent napreduje.

 ⇒Sposobnost da dizajnira i sprovede individualni fitnes program na zabavan, efikasan i bezbjedan način

 ⇒Izgled. Personalni trener ne mora da izgleda kao fitnes model ili bodi bilder profesionalac. Mora da bude uočljivo da se radi o osobi koja vodi računa o sebi i da svoje znanje i sposobnosti primenjuje na svom tijelu

 ⇒Uočljiva želja da pomogne klijentima u ostvarivanju njihovih fitnes ciljeva kroz odgovarajući fitnes program. Trener mora da bude entuzijasta,te treba neprestano davati podršku kako bi klijenti ostali zainteresovani i motivisani

 ⇒Posvećenost očuvanju ličnog integriteta klijenata, njihovog zdravlja i fitnes statusa. (fintessuniverse.ba)