Mišićna hipertrofija

Šta je stvarno hipertrofija mišića? Hipertrofija je riječ koja se koristi i kao glagol i imenica i na latinskom znači postati veći. Tako da kada govorimo o hipertrofiji govorimo o svemu što vaše mišiće čini većim. Mišići mogu narasti ili hipertrofirati na nekoliko načina, a u nastavku objašnjavamo iste.

• Hiperplazija – povećanje broja mišićnih ćelija koje sačinjavaju sam mišić.

• Sarkoplazmična hipertrofija – povećanje volumena mišićnih ćelija prouzrokovano zadržavanjem tečnosti u ćeliji. Rezultat je oticanje ćelija.

• Miofibrilarna hipertrofija – povećanje količine kontraktilnog proteina sadržanog u mišinim ćelijama.

• Oticanje – nije klasična hipertrofija. To je „napumpani“ izgled koji imate odmah poslje vježbanja. Nakon nekoliko sati nestane.

Kako se dobija hipertrofija?

Hiperplazija

Mišićna hiperplazija je drugačija od mišićne hipertrofije, ali obzirom da povećava mišićnu masu, dosta je popularna. Nažalost, teško se postiže. Jedini siguran način za stimulaciju hiperplazije je dodavanjem hormona ljudskog rasta koji se dobija na preporuku ljekara tj. na recept  uz dovoljno dobar razlog u odnosu na estetske razloge. Ne postoji definitivan zaključak da li je moguće stimulisati hiperplaziju, istraživanja su oskudna, često neuvjerljiva i kontradiktorna. Dovoljno je reći da je hiperplazija nešto što je najbolje moguće za profesionalne bodybuildere i filmske zvijezde.

Sarkoplazmična hipertrofija

Zadržavanje tečnosti u mišićnim ćelijama je veoma česta i vrlo vjeorvatna pojava. Suplementacija kreatinom – koja je postala trend i među neprofesionalnim bodybuilderima je prelazno riješenje za postizanje sarkoplazmične hipertrofije. Časopisi o bodybuildingu obično propagiraju da sarkoplazmična hipertrofija nastaje dizanjem tegova tačnije velikim brojem ponavljanja, od 10 pa dalje. O ovome bi se dalo raspravljati. Naime, većina bodybuildera vježba sa velikim težinama uz mali broj ponavljanja. Samo u fazi priprema pred takmičenje, bodybuilderi povećavaju broj ponavljanja. Sarkoplazmična hipertrofija je najveći mogući oblik hipertrofije, tako da ako želite biti stvarno veliki onda vam je cilj maksimalna sarkoplazmična hipertrofija.

Miofibrilarna hipertrofija

Ispunjavanje mišićnih ćelija kontraktilnim proteinom – miozin/aktin poznati kao miofbrili prouzrokuju miofibrilarnu hipertrofiju. Nažalost, ovim mehanizmom nije moguće postići istu vrstu veličine mišića kao što je slučaj sa sarkoplazmičnom hipertrofijom. Ova vrsta hipertrofije se stimuliše dizanjem teških tegova sa malim brojem ponavljanja. Ovim načinom vježbanja se povećava nivo snage, koja prevazilazi snagu postignutu sarkoplazmičnom hipertrofijom iako na kraju mišići izgledaju manji.

Oticanje

Različite aktivnosti mogu uticati na oticnje mišića.  Nijedna od njih se ne smatra hipertrofijom, ali obzirom da rezultiraju privremenim povećanjem veličine mičića razmotrit ćemo ih u ovom slučaju.
Dizanje tegova sa velikim brojem ponavljanja napumpava vaše mišiće. Kapilari koji krv distibuiraju do mišićnih ćelija se rastežu ispunjavajući mišiće krvlju i tekućinama. Ova napumpanost iščezne u roku od jednog sata. Mikro trauma prouzrokovana teškim vježbama daje imunološki odgovor. Oticanje može biti jedva primjetno, obično se razvija cijeli dan, a povećanje mišićnih ćelija je zanemarivo. Suplementacija kreatinom unosi vodu u mišićne ćelije. Ovo je neka vrsta polutrajnog oticanja koje oponaša sarkoplazmičnu hipertrofiju. Nakon prestanka suplementacije uskoro nestane.

(body.ba)