Pržena hrana je jedan od najsmrtonosnijih obroka

Osobe koje imaju naviku da svakodnevno jedu prženu hranu, izlažu se ozbiljnom riziku od rane smrti, pokazala su istraživanja.

Studija koju su proveli timovi istraživača iz Sjedinjenih Američkih Država, a koja je obuhvatila više od 100.000 ispitanika životne dobi od 50 do 79 godina, dovela je do prilično zabrinjavajućih podataka.

Iako je primarni cilj istraživanja bila provjera uticaja pržene hrane na zdravlje žena u menopauzi, pa su zbog toga svi ispitanici zapravo i bile žene, zaključilo se i mnogo više od toga.

Naime, rizici koje nosi loša ishrana sa obaveznom prženom hranom kao sastavnim dijelom dnevnih menija, dosegli su stopu povećanja rizika od rane smrti za čak 13 posto ukoliko je pržena piletina omiljeni oblik pržene hrane, te 7 posto ukoliko je riba najčešći prženi obrok.

Nakon što su dublje izanalizirali sve faktore i stilove života, naučnici sa Iova i Washington univerziteta su jednoglasno zaključili da je često konzumiranje pržene hrane usko vezano sa razvojem bolesti srca, a koje i najčešće imaju fatalne ishode.

(body.ba)