Dr. Sc. Jasmin Zahirović, Instruktor

KONTAKT

Dr. sc. Jasmin Zahirović diplomirao je na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli  i stekao zvanje profesora Tjelesnog i zdravstvenog odgoja.
U martu mjesecu 2011. godine Jasmin je magistrirao, a početkom marta 2015. godine stekao i zvanje doktora nauka na polju fitnessa odbranivši doktorat u Mostaru.
Trenutno obavlja posao univerzitetskog profesora na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport u Tuzli na predmetima: kondicijska priprema, fitness, korektivna gimnastika (kineziterapija).
Pored toga što je trener svih uzrasnih kategorija, sportista i rekreativaca također je i stručnjak za zdravu ishranu.

Aktivno je učestvovao u brojnim naučno – istraživačkim i stručnim projektima.
Iza Jasmina su i brojne uspješne saradnje sa sportskim kolektivima i individualnim sportistima kao i veći broj realiziranih projekata.