Program: ‘Kinesitherapy’

Za kineziterapiju kažu da je “kraljica” fizikalne medicine i rehabilitacije jer organizmu “udahnjuje život”, ma koliko da je iscrpljen bolešću. Kineziterapija predstavlja terapiju pokretom, odnosno određenim vježbama. 

Program “Kinesitherapy” namijenjen za korekciju deformiteta lokomotornog aparata (kifoza, skolioza, lordoza, x i o, noge, ravna stopala). Osnovni zadatak programa je ciljanim vježbanjem smanjiti ili otkloniti deformitete u ovisnosti od vrste i stepena deformiteta te hronološke dobi klijenta.

Vrsta programa: Individualni pristup klijentu, broj treninga ovisi o vrsti i stepenu deformiteta.

Ciljana populacija: Predškolska i školska dob (od 5 do 14) i svi ostali koji imaju dijagnosticiran neki od navedenih deformiteta.

Termini: U dogovoru sa klijentom

Instruktori:      

 

Dr.sc. Jasmin Zahirović, doktor nauka iz oblasti sporta, fitness instruktor