Melina Omerovic, instruktorica

Diplomirala na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, studijski program Tjelsni odgoj i sport nakon čega upisuje II ciklus studija na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli.
U toku studija počinje raditi kao privatna trenerica u fitness centru “Body Control” gdje stiče znanja i vještine iz raznih oblasti fitnessa kao što su: individualni i grupni treninzi, preoperativni i postoperativni tretmani, prevencija, rehabilitacija, kineziterapija, rad sa osobama treće životne dobi, kao i rad sa sportistima i sportskim klubovima.
U skorije vrijeme trenerica je u predškolskoj ustanovi vrtić “Kiki” gdje i sad aktivno radi sa djecom mlađeg uzrasta.
Melina je kondicijski trener svih uzrasnih kategorija, sportista i rekreativaca, personalni i online trener, pilates i aerobik trener te savjetnik za zdravu ishranu.

Pored stručnosti na polju fitnessa Melinu krasi: komunikativnost, profesionalizam, pozitivna energija te zdrav način života.