Neaktivnost je opasnija od dijabetesa i pušenja

Svi znaju da je fizička aktivnost i redovno vježbanje važan faktor ukupnog zdravlja ljudskog organizma i dobre tjelesne forme. Međutim, mnogi nisu svjesni da je neaktivnost gora i opasnija po zdravlje prema kliničkim faktorima rizika čak i od dijabetesa i od pušenja cigareta.

Upravo to poručuju ljekari stručnjaci koji su obavili istraživanja s ciljem da utvrde koliki je zapravo stvarni uticaj fizičke aktivnosti na ljudsko zdravlje.

Tako su dr. Kyle Mandsager i kolege istražili povezanost kardiorespiratornih sposobnosti i dugoročnog mortaliteta, slijedeći tvrdnje ranijih istraživanja da fizička aktivnost može omogućiti to da se živi duže i zdravije.

Podaci koje su koristili za potrebe ovog opsežnog istraživanja, obuhvatali su čak 122.007 pacijenata, koji su prolazili testiranja na pokretnoj traci, a s ciljem kako bi se ustanovio njihov nivo fizičke spreme i zatim uporedio s ostalim podacima.

Tokom analize istraživačima se počeo otkrivati šablon stanja. Prema njima, nivo fizičke spreme je obrnuto povezan sa smrtnošću i to bez opažanja gornje granice koristi aktivnog života.

Ono što poručuju je to da bi sami ljekari trebali početi prepisivati vježbanje kao način borbe sa određenim zdravstvenim stanjima, a posebno sa visokim krvnim pritiskom. Nije toliko važno ni koji je oblik vježbanja, ne mora to biti HIIT vježbanje i CrossFit, kao ni dizanje tegova. Čak je dovoljno i kraće redovno trčanje na pokretnoj traci, samo je važno postići suštinu – pokrenuti se i živjeti aktivnijim životom.

Neaktivnost je opasniji ubica od pretilosti

Pretilost jeste ogroman zdravstveni problem koji stoji iza cijelog niza fatalnih oboljenja, međutim rezultati naučnih istraživanja jasno ukazuju na to da prekomjerna težina ipak nije glavni uzročnik smrti modernog čovjeka.

Prema istraživanju provedenom na Cambridge univerzitetu, zaključeno je da ipak neaktivnost predstavlja najčešćeg uzročnika smrti, te da svega 20 minuta aktivnosti dnevno smanjuje rizik od prerane smrti za 16 do 30 posto!

Za potrebe ove opširne 12-godišnje analize obuhvaćeno je više od 300.000 Evropljana, a na kraju je nedvojbeno zaključeno da izostanak aktivnosti predstavlja dvostruko češćeg uzročnika prerane smrti od pretilosti.

Autor pomenutog istraživanja objavljenog u American Journal of Clinical Exercise časopisu i vođa istraživača Ulf Ekelund, poručuje da se iz svega mogla izvući jednostavna i jaka poruka – mala količina fizičke aktivnosti svakog dana je dovoljna za ostvarenje brojnih zdravstvenih beneficija.

Jednostavno pojašnjeno, dovoljno je i pri povratku kući iz vozila javnog prevoza izaći dvije stanice ranije i prošetati ostatak puta.