Ključna vježba za razvoj snage cijelog tijela na koju mnogi zaboravljaju

Tijelo je snažno onoliko koliko je snažan njegov najslabiji dio, pa ne treba ni čuditi što prilikom izvođenja određenih vježbi snaga jednostavno “curi” i onemogućava snažnim mišićnim partijama da se pokažu u svom najboljem svjetlu.

Tako na primjer mnogi vježbači imaju potencijal nogu za rad sa vrlo ozbiljnim kilažama, ali slaba leđa to onemogućavaju kada dođe do realizacije. Isto je i sa nizom drugih mišićnih partija, a sve zajedno ukazuje na potrebu za pronalaskom načina unapređenja kompletne snage tijela zajedno sa najslabijim dijelovima.

Vježba na koju velika većina vježbača zaboravlja, a koja omogućava potpuni prenos sile kroz sve dijelove tijela jeste ista ona koju najsnažniji ljudi nikada ne zaboravljaju u svojim treninzima, a to nije ništa drugo do nošenje tereta poznato kao farmerov hod.

Ova vježba bi se trebala izvoditi na način da akcenat zaista treba staviti na izgradnju snage i mišića, a što znači da ne treba ići što je moguće brže. Leđa trebaju biti prava i gornji dio zategnut sa lopaticama koje stoje čvrsto jedna uz drugu.

Cilj je teret nositi 10 do 50 metara, a dok bi neka središnja razdaljina od 25 do 30 metara bila idealna. Kao i sve ostale vježbe, farmerov hod se također najefikasnije izvodi u serijama, a pauze trebaju biti dovoljne da se ponovo dođe do daha i regeneriše dovoljno snage za neometan prelazak željene razdaljine.

Kako do razvijenih grudi?

Postoji više različitih programa i vježbi koje možete primjeniti da razvijete svoje grudi: potisak na ravnoj ili kosoj klupi, potisak bučicama na ravnoj ili kosoj klupi, letenje (razvlačenje) bučicama na ravnoj ili kosoj klupi, vježba leptir, itd., piše body.ba.

Potisak na ravnoj klupi je vjerovatno vježba koju početnici gotovo po instinktu prvo izvode kada kroče u teretanu.

Anatomija grudi

Međutim, prije nego se pozabavite sa vježbama i programima za razvijanje grudi, trebali bi ste nešto naučiti o anatomiji i funkciji grudi.

Mišićna skupina pectoralis (grudi) sastoji se od dva mišića: pectoralis major i pectoralis minor.

Pectoralis major

Pectoralis major nalazi se na prednjoj strani grudnog koša. Funkcija pectoralis majora je unutrašnja rotacija ruke, privlačenje ruke ispred tijela, povlačenje ruku unazad, nagore i nadole, guranje rukama od tijela.

Pectoralis minor

Nalazi se ispod pectoralis majora. Funkcija pectoralis minora je pomjeranje skapule.

Vježbe za grudi

Na najnižoj razini gledano, postoje dvije vrste vježbi za grudi:

 • Potisci

Težina se gura od grudi gdje se uključuju vaša ramena i tricpes.

 • Letenja

Raširne ruke koje se sakupljaju prema središtu prsnog koša, kao pokreti zagrljaja.

Najosnovija vježba za grudi je potisak dvoručnim tegom na ravnoj klupi. To je zasigurno jedna od najučinkovitijih (a vjerovatno i najomiljenih) vježbi za razvoj grudi. Spada u jednu od tri powerlifterske vježbe. Uz pravilnu formu izvođenja i sa punom amplitudom pokreta možete razviti masivna i snažna prsa s ovom vježbom.

Potisak dvoručnim tegom na kosoj klupi također treba biti uvršten u vaš trening za grudi, kao i potisak bučicama na kosoj klupi zbog potpunijeg opsega pokreta.

Onaj ko se duže bavi bodybuildingom zasigurno je primjetio da nakon određenog vremena određene mišićne skupine ili mišići zaostaju, tj. slabije su razvijeni u odnosu na ostale. Konkretno na primjeru grudi može se desiti da su neka područja bolje razvijena, kao na primjer donji dio grudi je izvrsno razvijen, dok gornji dio grudi kaska i potrebno je još raditi na njemu. Naravno, moguća je i obrnuta situacija, ali po iskustvu mnogih vježbača, prva situacija u kojoj gornji dio grudi zaostaje je češća.
Ukoliko se vama to desi i primjetite takve razlike potrebno se je foksuriati na dio grudi koji zaostaje i dati prednost (veći broj serija, redoslijed izvođenja …) vježbama koje su namijenjene za razvoj mišića koji zaostaje.

U nastavku je popis vježbi koji možete izvoditi za ciljna područja grudi.

Vježbe za gornji dio grudi:

 • Potisak na kosoj klupi,
 • Potisak bučicama na kosoj klupi,
 • Letenja bučicama na kosoj klupi.

Vježbe za donji dio grudi:

 • Potisak na kontra-kosoj klupi,
 • Potisak bučicama na kontra-kosoj klupi,
 • Propadanja.

Vježbe za vanjski dio grudi:

 • Letenja bučicama,
 • Propadanja,
 • Potisak bučicama na ravnoj klupi,
 • Potisak dvoručnim tegom sa širokim hvatom na ravnoj klupi.

Vježbe za unutrašnji dio grudi:

 • Letenje bučicama,
 • Potisak dvoručnim tegom sa uskim  hvatom na ravnoj klupi,
 • Razvlačenje na cross-over spravi.

Primjer programa za razvoj grudi

 • Potisak dvoručnim tegom na ravnoj klupi x 3 serije,
 • Potisak bučicama na kosoj klupi x 3 serije,
 • Propadanja na razboju x 3 serije.

Naravno ovo je samo primjer za početnike. Ukoliko vam zaostaje gornji dio gurdi, onda možete raditi samo 2 serije potisaka na ravnoj klupi, a 4 serija potiska bučicama ili dvoručnim tegom na kosoj klupi. Kombinirajte hvatove (uski, srednji, široki), broj ponavljanja, vrijeme odmora između serija i probajte pronaći vježbe koje vam najviše odgovaraju.

Prije treninga za grudi, pored naravno grudi zagrijate i vaša ramena i triceps. Ukoliko želite masivna prsa i zavidan bench postisak onda morate posvetiti i pažnju vašim ramenima koja u velikoj mjeri učestvuju prilikom izvođenja vježbi za grudi. Ovo je još jedan od dokaza da je potrebno vježbati sve mišićne skupine, a ne samo show off mišiće, kako to vole raditi početnici.

Koja vježba je najbolja za grudi?

Naravno, univerzalng odgovora nema, ali prema istraživanju koje je pokrenuto s ciljem da se utvrdi koja vježba izaziva najjači nadražaj u pojedinoj mišićnoj skupini i  koja vježba najviše pridonosi razvoju mišićne mase i snage, slijedi popis takvih vježbi za gurdi. Ukratko rečeno, vježba sa najvećim postotkom ima najbolje djelovanje za mišić.

Pectoralis major

 • Potisak bučicama na kontra-kosoj klupi 93%,
 • Potisak dvoručnim tegom na kontra kosoj klupi 90%,
 • Sklekovi između klupa 88%,
 • Potisak bučicama na ravnoj klupi 87%,
 • Potisak dvoručnim tegom na ravnoj klupi 85%,
 • Letenje bučicama na ravnoj klupi 84%.

Pectoralis minor

 • Potisak bučicama na kosoj klupi 91%,
 • Potisak dvoručnim tegom na kosoj klupi 85%,
 • Letenje bučicama na kosoj klupi 83%.