Ključna vježba za razvoj snage cijelog tijela na koju mnogi zaboravljaju

Tijelo je snažno onoliko koliko je snažan njegov najslabiji dio, pa ne treba ni čuditi što prilikom izvođenja određenih vježbi snaga jednostavno “curi” i onemogućava snažnim mišićnim partijama da se pokažu u svom najboljem svjetlu.

Tako na primjer mnogi vježbači imaju potencijal nogu za rad sa vrlo ozbiljnim kilažama, ali slaba leđa to onemogućavaju kada dođe do realizacije. Isto je i sa nizom drugih mišićnih partija, a sve zajedno ukazuje na potrebu za pronalaskom načina unapređenja kompletne snage tijela zajedno sa najslabijim dijelovima.

Vježba na koju velika većina vježbača zaboravlja, a koja omogućava potpuni prenos sile kroz sve dijelove tijela jeste ista ona koju najsnažniji ljudi nikada ne zaboravljaju u svojim treninzima, a to nije ništa drugo do nošenje tereta poznato kao farmerov hod.

Ova vježba bi se trebala izvoditi na način da akcenat zaista treba staviti na izgradnju snage i mišića, a što znači da ne treba ići što je moguće brže. Leđa trebaju biti prava i gornji dio zategnut sa lopaticama koje stoje čvrsto jedna uz drugu.

Cilj je teret nositi 10 do 50 metara, a dok bi neka središnja razdaljina od 25 do 30 metara bila idealna. Kao i sve ostale vježbe, farmerov hod se također najefikasnije izvodi u serijama, a pauze trebaju biti dovoljne da se ponovo dođe do daha i regeneriše dovoljno snage za neometan prelazak željene razdaljine.